Bedsy - Sprytne Meble

1.Własność

Jakub Wróblewski

Kornelówka 3

22-424 Sitno

Nip: 9223066182

www.bedsy.com.pl
info@bedsy.com.pl

Bedsy posiada własność intelektualną witryny bedsy.pl i prawo do wyświetlania wszystkich jego elementów. Wszystko na stronie www.bedsy.com.pl, jest chronione prawami autorskimi. W związku z tym całkowite lub częściowe powielanie elementów znajdujących się na stronie bedsy.pl, wykorzystanie takich elementów oraz fakt udostępniania ich osobom trzecim jest surowo zabronione.

2.Produkty

Bedsy oferuje swoje unikalne Polskie produkty w postaci mebli zaprojektowane przez własnych projektantów.
Każdy produkt Bedsy pokazany i opisany jest w szczegółowy sposób . Bedsy zastrzega sobie prawo do pokazania wszystkich produktów w sposób maksymalnie dokładny.   

W związku z tym że każdy z mebli jest tworzony na indywidualne zamówienie, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian dotyczących produktów nie mających istotnego wpływu charakter produktu. Sklejka liściasta lub iglasta używana w naszych meblach jest naturalnym produktem polskim. Dlatego skład barwny i pigmentacja drewna mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych elementach. Nabywca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż dostarczonych produktów zgodnie z instrukcjami dostarczonymi w opakowaniu.

3.Ceny

Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie ceny zawierają VAT według obowiązujacych stawek.

Wszystkie ceny na stronie bedsy.pl są cenami w walucie „polski złoty” (ZŁ) lub na stronie europejskiej „euro”
(EUR). Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną obliczone w momencie zakupu. Całkowity koszt zostanie podany po złożeniu zamówienia. 

Zgodnie z polskim prawem podatkowym
Bedsy zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, szczególnie w wypadku specjalnych ofert, promocji lub działan marketingowych. Wszystkie informacje dotyczące cen są przedstawione w maksymalnie dokładny sposób.

4.Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

a.Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu uważa się w szczególności korzystanie z Formularza zamówienia poprzez dodanie towarów do koszyka:
Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani ze strony internetowej Sklepu, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „dodaj do koszyka”
Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).
b.Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
c.W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu przypisanych do Konta, niezbędne jest dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego. Rejestracja powinna zostać przeprowadzona według instrukcji zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym. d.Wypełniając formularz, należy podać dane oznaczone jako obligatoryjne. Klient może również podać dane oznaczone jako fakultatywne.
e.Warunkiem rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies, oraz o wyrażeniu zgody bądź nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies.
f.Klient zobowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych Sklepu i pozostałych Klientów oraz wszelkich innych podmiotów, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu (m.in. poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń, dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania informacji nieprzeznaczonej dla Klienta, rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), przenoszenie Konta na osobę trzecią lub udostępnianie jej Konta).
g.W przypadku Klientów niedysponujących dostępem do Konta, wykorzystujących stronę Sklepu wyłącznie do składania pojedynczych zamówień, świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi składania zamówień ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu przez Usługodawcę zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia. W przypadku Klientów dysponujących dostępem do Konta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
h.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
i.Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej  części regulaminu.

5.Zawarcie umowy sprzedaży – zamówienie

a. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
b. W celu złożenia zamówienia, Klient klika „wyślij zamówienie” w sekcji „koszyk”, a następnie w wyświetlonym formularzu podaje wszelkie niezbędne dane do zrealizowania
Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu.
c.W przypadku Towaru należy określić pełną jego specyfikację umożlwiającą wyprodukowanie produktu według indywidualnego zamówienia Klienta.
d.Następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności.
e.Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie „Zamów. Cena wyświetlana

w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku stanowi pełną cenę, do uiszczenia której zobowiązany będzie Klient z tytułu złożenia zamówienia, obejmującą należne podatki i koszty dostawy, nieuwzględniającą kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
f.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie w formie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera potwierdzenie zawarcia umowy.
g.W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie Klienta, nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
h.Przy dostarczeniu zamówionych przedmiotów pod wskazane przez Klienta adres/adresy na terenie UE, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwzględnie obowiązuje cennik w euro.

5.Sposoby płatności

a.Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu „Cenę“, wyświetloną w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku „Zamawiam”.
b.Po otrzymaniu mailem od Sprzedawcy powiadomienia o przyjęciu Zamówienia Klient dokonuje wyboru spośród następujących sposobów płatności zwrotnym mailem do Sprzedawcy:
-Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
-Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
dla przelewów w PLN: 14 1140 2004 0000 3502 7533 4172
dla przelewów w EURO: 14 1140 2004 0000 3502 7533 4172
c.Brak wpływu środków pieniężnych stanowiących zapłatę za Towar zamówiony według indywidualnej specyfikacji Klienta w terminie 3 dni od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje, iż Sprzedawca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedawca o odstąpieniu od umowy informuje Klienta przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

5.Dostawa

a.Meble wysyłane są w paczkach przez firmy kurierskie. Za transport doliczana jest dodatkowa dopłata, która zależy od ilości zamówionych mebli i waha się od 200zl w wzwyż. W paczce znajduje się instrukcja, faktura zakupu oraz paski mocujące meble do ściany.
b.Zamówienia złożone przez Klientów produkowane i kompletowane są w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może wynosić 6 tygodni. O wszelkich opóźnieniach w realizacji umowy, Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail.
c.Produkty są dostarczane na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. Prosimy o dokładne wypełnienie swojego adresu, aby uniknąć problemów.
d.Wysyłka międzynarodowa jest dostępna. Oferty wysyłkowe są realizowane na zamówienie i zależne od miejsca przeznaczenia. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem zlecenia wymagającego wysyłki międzynarodowej, skontaktuj się z nami pod adresem info@bedsy.com Koszty przesyłki są w każdym przypadku wskazane klientowi przed potwierdzeniem zamówienia.
e.Dostawa uważa się za dokonaną, gdy produkty są dostarczane do przewoźnika. Dowód dostawy dostarczony przez przewoźnika, datowany i podpisany przez klienta podczas dostawy, będzie stanowić dowód w odniesieniu do transportu i dostawy. W przypadku niedostarczonych produktów z powodu braku klienta lub niewłaściwego adresu, produkty zostaną zwrócone do firmy.

6. Zniszczenia podczas dostawy

“Prosimy otwierać przesyłkę w obecności kuriera. Jeśli zawartość jest uszkodzona, prosimy spisać protokół szkody”.Za uszkodzone przesyłki w transporcie nie odpowiadamy. Mimo, że rzeczy są odpowiednio zapakowane, mogą wystąpić szkody związane z tranzytem. Wszystkie przesyłki Bedsy
są ubezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem. Kiedy pojawi się towar sprawdź go dokładnie. W przypadku zauważenia uszkodzenia pudełka i zawartości prosimy o natychmiastową informację (w ciągu 24 godzin) na info@bedsy.com.pl
w celu uzyskania dalszych instrukcji. Roszczenia wymagają oryginalnego opakowania i następujących fotografii cyfrowych:

-Zdjęcie pokazujące pudełko na zewnątrz i uszkodzenie
-Zdjęcie otwartego pudełka, wyraźnie pokazujący zawartość wewnątrz
-Zdjęcie pełnego rozmiaru towaru
-Szczegółowy zdjęcie (zbliżenie) konkretnych uszkodzeń wyrobu.

7. Gwarancja i zwrot

a.Bedsy oferuje polski produkt wysokiej jakości. Sprawdzamy wszystkie części przed wysyłką, aby upewnić się że są kompletne. Jeśli przesyłka dotrze w stanie uszkodzonym lub posiada wadę produkcyjną, prosimy powiadomić nas niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) na info@bedsy.com.pl i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać jakikolwiek problem w jak najkrótszym czasie.

b.Jeśli klient nie jest zadowolony z produktu, może je zwrócić w ciągu siedmiu (14) dni roboczych od otrzymania dostawy. Klient musi poinformować sprzedawcę o zwrocie na info@bedsy.com.pl  Bedsy zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu produktu, jeśli klient nie skontaktował się z nami wcześniej. Wszelkie zwrócone towary muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w stanie, w którym otrzymał je klient tj. ani nie były używane, ani nie zostały uszkodzone. Bedsy nie może przyjąć zwrotów lub oferować wymiany lub zwrotu kosztów za przedmioty, które nie są zwracane w dokładnie tym samym stanie, w jakim były kupione.

c.Bedsy zwraca Klientowi cenę zakupu produktu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania produktu zwrotnego. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. Bedsy nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot lub rekompensatę produktów utraconych, skradzionych lub uszkodzonych.

8. Ochrona danych osobowych

a.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
b.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
c.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na adres info@bedsy.com.pl
d.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy wskazywane są każdorazowo na stronie Sklepu przed zawarciem danej umowy.
e.Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umów objętych niniejszym Regulaminem.

9. Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie mebli

1. Użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wilgoci.

3. Meble należy ustawiać na równej i stabilnej powierzchni.

4. W przypadku mebli o wysokości powyżej 100cm zalecane jest ich dodatkowe przymocowanie do ściany.

5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami (przyleganie do kaloryfera) i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.